ccd c e ffb a bd ce e b

Bí ẩn Kinh Dịch (P.12): Quẻ Thuần Khảm tiết lộ bí quyết của tài...

0
Kim sinh Thủy còn mang ý nghĩa là tài phú sẽ sinh ra trí huệ, mà quan hệ này là sinh xuất, là mất đi, nên phải chăng khi mất đi hết tài sản...
bi an kinh dich

Bí ẩn Kinh Dịch (P.11): Khảm Vi Thuỷ nhắn nhủ con người giữ tâm...

0
Kinh Dịch là một tác phẩm phi thường mà Thần để lại cho con người, là lời dạy của Thần giúp nhân loại có thể đạt đến hạnh phúc đích thực. Trong quẻ Thuần...
bi an kinh dich

Bí ẩn Kinh Dịch (P.10): Khảm Vi Thuỷ – lời dạy của Thần dành...

0
Kinh Dịch là một tác phẩm phi thường mà Thần để lại cho con người, là lời dạy của Thần giúp nhân loại có thể đạt đến hạnh phúc đích thực. Trong quẻ Thuần...
bi an kinh dich

Bí ẩn Kinh Dịch (P.9): Quẻ Thuần Khôn và bài học về cái đức...

0
Đạo làm vợ, làm con dâu cũng là một trong những đạo lý quan trọng của quẻ Khôn Vi Địa. Nếu người phụ nữ không thông hiểu đạo này thì cuộc sống khó mà...
bi an kinh dich

Bí ẩn Kinh Dịch (P.8): Quẻ Thuần Khôn và cái đức của người làm...

0
Văn hóa cổ xưa luôn coi trọng người phụ nữ, vì thế ngay sau quẻ Càn chính là quẻ Khôn tượng trưng cho phụ nữ, mẹ và vợ, những nữ chủ quan trọng nhất...
bi an kinh dich

Bí ẩn Kinh Dịch (P.7): Quẻ Thuần Khôn và bài học xử thế cho...

0
Kinh Dịch không phải để xem bói hay đoán biết mệnh vận của bất kỳ ai, bất kỳ điều gì. Đó là hiểu biết rất sơ khai và nông cạn thường thấy khi thế...
bi an kinh dich

Bí ẩn Kinh Dịch (P.6): Quẻ Thuần Khôn hé lộ con đường trở về...

0
Kinh Dịch không phải để xem bói hay đoán biết mệnh vận của bất kỳ ai, bất kỳ điều gì. Đó là hiểu biết rất sơ khai và nông cạn thường thấy khi thế...
bi an kinh dich

Bí ẩn Kinh Dịch (P.5): Quẻ Thuần Khôn và bài học về thuận theo...

0
Kinh Dịch không phải để xem bói hay đoán biết mệnh vận của bất kỳ ai, bất kỳ điều gì. Đó là hiểu biết rất sơ khai và nông cạn thường thấy khi thế...
bi an kinh dich

Bí ẩn Kinh Dịch (P.4): Quẻ ‘Càn Vi Thiên’ quan hệ giữa Thiên Đạo...

0
“Nhân chi sơ, tính bản thiện”, mỗi sinh mệnh khi mới sinh ra đều có phần tiên thiên tốt đẹp và thuần chính. Nếu các sinh mệnh cứ giữ mãi sự tốt đẹp như...
bi an kinh dich

Bí ẩn Kinh Dịch (P.3): Bài học về quyền lực và tiền bạc của...

0
“Nhân chi sơ, tính bản thiện”, mỗi sinh mệnh khi mới sinh ra đều có phần tiên thiên tốt đẹp và thuần chính. Nếu các sinh mệnh cứ giữ mãi sự tốt đẹp như...