Xin chào bạn! Tôi là

ĐÔNG DUY

Tên đầy đủ:Vũ Duy Đông
Nơi sống và làm việc:TP. Hồ Chí Minh
Giáo dục:Ths. Quản trị kinh doanh
Email:info@vuduydong.com
Tóm tắt: "Thuộc nhóm người hướng nội, có thể nói ít hoặc nói nhiều tùy tâm trạng và cảm xúc. Thích nghiên cứu, khám phá."
Khoa học yêu thích:Kỹ thuật - Công nghệ - Triết học

Lĩnh vực chuyên môn:

Đông Duy

Bài viết mới