Chào bạn đang xem ! Tôi là...

ĐÔNG DUY

Tên đầy đủ: Vũ Duy Đông
Nơi sống và làm việc: TP. Hồ Chí Minh
Giáo dục: Ths. Quản trị kinh doanh
Email: info@vuduydong.com
Tóm tắt: "Tôi không phải là chuyên gia trong mọi lĩnh vực, vì vậy tôi luôn học và nghiên cứu mọi thứ mỗi khi có thể."
Khoa học yêu thích: Kỹ thuật - Công nghệ - Triết học

Lĩnh vực chuyên môn:

Đông Duy

Bài viết mới