Tôi là ai?

vuduydong.com

là VUDUYDONG

Thích khoa học tự nhiên và máy tính. Thích nghiên cứu những gì mới, nhưng mỗi ngày đều có thêm một thứ để biết nên làm cái blog này để viết được gì thì viết, chia sẻ cho mọi người chút thông tin hữu ích.

Thế giới này đang có quá nhiều thứ được phát minh, chúng ta chỉ cần sao chép lại và thêm một chút sáng tạo là có được tất cả những thứ mình cần, đừng làm mất thời gian của tuổi trẻ nữa. Vì vậy, hãy tìm trong blog này xem có thứ nào mình cần không nhé, nếu không hãy gửi thư cho tôi xem tôi có biết không.